Forthcoming

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Metabolik Sendrom Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi


Özet Görüntüleme: 17 / PDF İndirme: 21

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Öğrenci, Metobolik sendrom, Beden eğitimi ve spor

Özet

Bu araştırma beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin metabolik sendrom bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 171 (106 erkek, 65 kadın) gönüllü öğrenci yer almıştır. Verileri toplama aracı olarak ölçek tercih edilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmakta olup ilk bölümde “Kişisel Bilgi Formu” ikinci bölümde ise öğrencilerin metabolik farkındalık bilgi düzeylerini belirlemek için “Metabolik Sendrom Bilgi ve Farkındalık Ölçeği (MSBFÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet, spor türü, sportif düzeyi, yaş, gelir durumu ve öğrenim gördüğü bölüm ile metabolik sendrom farkındalık bilgi düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). Araştırma grubunun spor yapma yılı ile metabolik sendrom farkındalık bilgi düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kadın sporcuların erkek sporculara göre, amatör düzeydeki sporcular profesyonel sporculara göre, spor yöneticiliğinde öğrenim gören öğrencilerin antrenörlük eğitimi ve beden eğitimi ve spor öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilere göre metabolik sendrom farkındalık bilgi düzeyleri puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; araştırma grubunda yer alan öğrencilerin metabolik sendrom farkındalık bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür.

Referanslar

Abdul-Ghani MA, Matsuda M, Balas B, DeFronzo RA. (2007). Muscle and liver insulin resistance indexes derived from the oral glucose tolerance test. Diabetes Care. 30:89–94. - PubMed

Akman K., Öney B., Bilgin M.G. (2023). Fiziksel Aktivitenin Metabolik Sendrom Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.6(1):1-9.

Avluklu U. (2017). Tip-2 diyabetli hastalarda fiziksel aktivitenin metabolik kontrol değişkenleri üzerine etkilerinin incelenmesi (Master's thesis, Hasan Kalyoncu Üniversitesi).

Bulut M.M., Bozkurt S., Yabacı A., Yücesan E. (2022). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Metabolik Sendrom Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. Acta Med Nicomedia. 5(2):56-60. Doi:10.53446/Actamednicomedia.1092330

Chang J., Oikawa S., Ichihara G., Nanpei Y., Hotta Y., Yamada Y., Tada-Oikawa S., Iwahashi H., Kitagawa E., Takeuch I., Yuda, M., Ichihara S. (2012) Altered gene and protein expression in liver of the obese spontaneously hypertensive/NDmcr-cp rat. Nutrition and Metabolism, 9(1), 1-10. doi: 10.1186/1743-7075-9-87

Chou S. W., Lai C.H., Hsu T.H., Cho Y.M., Ho H.Y., Lai Y.C., Kuo, C.H. (2005). Characteristics of glycemic control in elite power and endurance athletes. Preventive Medicine, 40(5), 564–569. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2004.07.014

Eraslan A. (2012). Metabolik Sendrom ve Egzersiz. Spor Hekimliği Dergisi, 47(4), 131-138.

Executive summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP). (2001). Expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III) JAMA. 20285:2486–2497. - PubMed

George D., Mallery M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 Update. (10th Edition) Boston: Pearson.).

Gomez-Gallego F., Ruiz J.R., Buxens A., Altmae S., Artieda M., Santiago C., Lucia, A. (2010). Are elite endurance athletes genetically predisposed to lower disease risk? Physiological Genomics, 41(1), 82–90. https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00183.2009

Grundy S.M., Cleeman J.I., Daniels S.R., Donato K.A., Eckel R.H., Franklin B.A., Gordon D.J., Krauss R.M., Savage P.J., Smith S.C., Jr., et al. (2005). American Heart Association; National Heart, Lung, and Blood Institute. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: An American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation. 112:2735–2752. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.169404. - DOI - PubMed

Karaman M.E., Akbulut T. (2023). Metabolik Sendrom Bilgi ve Farkındalık Ölçeği (MSBFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 497-506. https://doi.org/10.38021/asbid.1244624

Koç, M. (2010). Egzersizin Metabolik Sendrom Risk Faktörlerine Etkisi (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Miller M.A., Croft L.B., Belanger A.R., Romero-Corral A., Somers V.K., Roberts A. J., Goldman, M.E. (2008). Prevalence of Metabolic Syndrome in Retired National Football League Players. American Journal of Cardiology, 101(9), 1281–1284. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2007.12.029.

Mottillo S., Filion K.B., Genest J., Joseph L., Pilote L., Poirier P., Rinfret S., Schiffrin E.L., Eisenberg M.J. (2010). The metabolic syndrome and cardiovascular risk. A systematic review and meta-analysis. J. Am. Coll. Cardiol. 56:1113–1132. doi: 10.1016/j.jacc.2010.05.034. - DOI - PubMed

Sperling L.S., Mechanick J.I., Neeland I.J., Herrick C.J., Després J.P., Ndumele C.E., Vijayaraghavan K., Handelsman Y., Puckrein G.A., Araneta M.R., et al. (2015). The CardioMetabolic Health Alliance: Working toward a new care model for the metabolic syndrome. J. Am. Coll. Cardiol. 2015;66:1050–1067. doi: 10.1016/j.jacc.2015.06.1328. - DOI - PubMed

Teramoto M., Bungum T.J. (2010). Mortality and longevity of elite athletes. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(4), 410–416. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2009.04.010

Yılmaz A., Taşkesen A.E., Akıl A., Başdemir B., Kıbrıslı E., Usman G., Palancı, Y. (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve Farkındalığı. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 20(3), 104-114.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-08

Nasıl Atıf Yapılır

ERDOĞAN, R., TİZAR, G. R., TİZAR, E., ŞAHNAR, G., & İYİSOYLU, Şeyhmus. (2024). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Metabolik Sendrom Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 87–101. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/53