Elazığ İlindeki Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 178 / PDF İndirme: 123

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Futbol, Egzersiz, Bağımlılık, Spor

Özet

Bu çalışmada Elazığ ilindeki amatör futbolcuların egzersiz bağımlılığı düzeylerinin araştırılması ve değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın grubunu Elazığ ilinde amatör ve alt yaş kategorisinde futbol oynayan lisanslı sporcular, örneklemini ise bu futbol takımlarında faal olarak futbol oynayan sporcular arasından gönüllü olarak seçilen 160 futbolcu oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik özelliklerin sorgulandığı anket formu ile Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21 uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Çalışmanın yaş değişkeninde zaman ve egzersiz alt boyutunda, eğitim durumu değişkeninde ise yine zaman ve egzersiz ile tolerans alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; Elazığ ilindeki faal olarak futbol oynayan sporcuların egzersiz bağımlılık düzeylerinde yaş ilerledikçe düşüş olduğu gözlemlenmiş, vücut ağırlığı arttıkça egzersize duyulan ihtiyacın arttığı yapılan analizler sonucunda tespit edilmiş olup, eğitim durumu arttıkça futbolcuların egzersiz bağımlılığı düzeylerinin düştüğü tespit edilmiştir.

Referanslar

Acet, M. (2005). Sporda saldırganlık ve şiddet. Morpa Kültür Yayınları.

Abdurrahman, G. E. N. Ç., Şener, Ü., Karabacak, H., & Kağan, Ü. Ç. O. K. (2011). Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi, 12(3), 145-150.

Ardıç, F. (2014). Egzersizin sağlık yararları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 60, 9-14.Cicioğlu, H. İ., Tekkurşun Demir, G., Bulğay, C., ve Çetin, E. (2019). Elit Düzeyde Sporcular ile Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı Düzeyleri, Bağımlılık Dergisi, 20(1), 1-5.

Güneş, O. (2020). Düzenli egzersiz yapan bireylerin egzersiz bağımlılığı ile yaşam kalitesi ilişkisinin tespiti (Master's thesis, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi).

Hausenblas, H. A., & Downs, D. S. (2002). How much is too much? The development and validation of the exercise dependence scale. Psychology and health, 17(4), 387-404.

Karabük S. Futbol Eğitimi 14 Yaş ve Altı. s.224. 2. Basım. Tüfav Yayınları, Ankara, 1994.

MEB, 2021, http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/54/01/760158/dosyalar/2016_10/15092437_f utbol.pdf Erişim Tarihi, Ekim 2021.

Paksoy, S. M. Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği) (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Polat, C. Futbolda sistematik yaklaşımlar. Turna Yayınları. İstanbul, 2013.

Sadeq, B. J. S. (2018). Investigation of the exercise dependence of athlets' kick boxing, taekwondo and muay thai/Kickboks, taekwondo ve muay thai sporcularının egzersiz bağımlılığının araştırılması.

Talimciler, A. (2014). Türkiye‟ de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Uçar, S. A. (2019). Yetişkinlerde egzersiz bağımlılığı ile narsisizm arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Bursa Uludag University (Turkey)).

Uzun, F. (2020) Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi; 50-54.

Yeltepe, H., & İkizler, H. (2007). Egzersiz bağımlılığı ölçeği-21'in Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 29-35.

Yildizçiçek, C. (2019) Psikolojik bir rahatsızlık olan egzersiz bağımlılığının öz yeterlilik ile ilişkisinin incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

İndir

Yayınlanmış

2022-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

DERVİŞOĞLU, M., ERDOĞAN, C. S., & SEZER, S. Y. (2022). Elazığ İlindeki Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–8. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/11