Forthcoming

Spor Alanında Kızgınlık Ve Saldırganlığın Farklı Açılardan İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 42 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

  • Dila Şevin DOĞAN Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  • Hasan Aykut AYSAN

Anahtar Kelimeler:

Kızgınlık, Rekabet, Spor, Saldırganlık

Özet

Rekabetin arttığı günlük yaşamda, özellikle kızgınlık ve buna bağlı saldırgan davranışların psikoloji alanında önemli bir konu olduğunu gösteriyor. Kızgınlık genellikle engellenme, incinme, haksızlık veya tehdit altında hissetme gibi durumlarla ilişkilendirilen tamamen normal bir insan duygusudur. Ancak, kızgınlık kontrol edilebildiğinde, birey için olumlu bir şekilde yönetilebilir ve hatta geliştirici olabilir. Öfkenin etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi için eğitim, farkındalık, sorumluluk alma duygusu ve kişisel gelişim önemli bir rol oynar. Sporda ise, rekabetin temel unsuru olan kızgınlık ve saldırganlık konuları, spor bilimi araştırıcılarının ilgisini çekmiştir. Bu çalışmanın amacı, spor alanında çeşitli değişkenlerle, kızgınlık ve saldırganlık arasındaki ilişkinin önemini daha yakından incelemektir. Değişken parametrelere göre saldırganlık ve kızgınlık tek ve basit faktörlere indirgenmemelidir.

Anahtar sözcükler: kızgınlık, rekabet, spor, saldırganlık

Referanslar

Akpınar, S., V. Temel, and K. Nas. "Determination Of Students’ Trait Anger And Anger Expression Styles Who Are Studying At Physical Education And Sports High School." Prime journal of social science (PJSS) 1.3 (2012): 46-50.

Alkan, T. ‘’Saldırganlık, Önyargı Ve Yabancı Düşmanlığı’’. Hil Yayın, 1983.

Balcıoğlu, Y H, Ildırım E, and Balcıoğlu İ. "Spor Bilimleri Alanında Öfke Duygusu ve Saldırganlığın Farklı Açılardan Değerlendirilmesi: Bir Derleme." İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6.1 (2016): 1-9.

Bedir, F. "Sporcularda Saldırganlık ve Dürtüsellik Arasındaki İlişkinin Nöropsikolojik Açıdan İncelenmesi." Sportive 6.2 (2023): 41-51.

Berkowitz, L. "Frustration-Aggression Hypothesis: Examination And Reformulation." Psychological bulletin 106.1 (1989): 59.

Birinci, R., Sivrikaya, A. H., & Erhan, S. E. (2012). Farklı Spor Branşlarındaki Erkek Sporcuların Öfke Ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Journal Of Sports Sciences, 4(1), 16-21.

Brunelle, J P., Christopher M. Janelle, and L. Keith Tennant. "Controlling Competitive Anger Among Male Soccer Players." Journal of applied sport psychology 11.2 (1999): 283-297.

Butt, D. S., & Cox, D. N. (1992). Motivational Patterns İn Davis Cup, University And Recreational Tennis Players. International Journal of Sport Psychology, 23, 1–13.

Certel, Z, and Bahadır Z. "Takım Sporu Yapan Sporcularda Benlik Saygısı Ve Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarz İlişkisinin İncelenmesi." Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 14.2 (2012): 157-164.

Cox, R. H. (1994). Sport psychology: Concepts and Applications. Dubuque, IA: Wm. C. Brown & Benchmark.

Dryden, W. (1990). Dealing With Anger Problems: Rational-Emotive Therapeutic Interventions, FL: Professional Resources Exchange, Sarasota.

Durmaz, E, and Buran, A. "Futbol Fanatikliğinin Saldırganlık Davranışı, Öfke Duygusu ve Dürtüsellik İle İlişkisi." ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities 7.2 (2023): 594-612.

Efilti, E. "Saldırganlıkla İlgili Kuramsal Yaklaşımlar." Egıtlffi Ve Psikolojiden Yansımalar: 17.

Erkek, N., Özgür, G., & Babacan G, A. (2006). Hipertansiyon Tanısı Alan Hastaların Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzları. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(2), 9-18.

Gee, C. J., Leith, L. M. (2007). Aggressive Behavior İn Professional İce Hockey: A Crosscultural Comparison Of North America And European Born NHL Players. Psychology of Sport and Exercise, 8, 567-583.

Grange P., Kerr J. H. (2010). Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. Psychology of Sport and Exercise, 11, 36-43.

Güvendi, B, and Keskin, B. "Sporcuların Antrenörlerinden Algıladıkları Etik Dışı Davranış Algısına Göre Saldırganlık Ve Öfke Davranışlarının İncelenmesi." Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5.2 (2020): 134-145.

Güvendi, B, and Pehlivan, M,Y. "Dövüş Sporcularının Kendi Kendilerine Konuşmaları İle Saldırganlık Ve Öfke Davranışlarının İncelenmesi." Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14.2 (2020): 168-176.

İkizler, C. , Balcıoğlu, İ., Atay, S. (1996). Birden Fazla Sakatlanma Geçiren Bireysel Mücadele Sporcularında Sakatlığın Saldırganlık ve Düşmanlık Duygularıyla İlişkisi. Yeni Symposium, 34(1-2), 40-42.

İmamoğlu K, Çiçek, M,G, and İmamoğlu M. "Kadın Futbolcularda Algılanan Stres, Sporda Güdülenme, Sürekli Öfke Ve Öfke Tarzı Düzeyleri." Journal Of International Social Research 13.74 (2020).

Jones, Marc V., Steven R. Bray, and Stephen Olivier. "Game Location And Aggression İn Rugby League." Journal of Sports Sciences 23.4 (2005): 387-393.

Kalkavan, A., Karaca, B, and Işık, U. "Amatör Ve Profesyonel Futbolcuların Öfke Düzeylerinin İncelenmesi." Sportive 5.2 (2022): 55-68.

Kimble, N, B., et al. "Revealing An Empirical Understanding Of Aggression And Violent Behavior İn Athletics." Aggression and violent behavior 15.6 (2010): 446-462.

Maxwell, J. P. "Anger Rumination: An Antecedent Of Athlete Aggression?" Psychology of sport and exercise 5.3 (2004): 279-289.

Maxwell, J. P., Amanda J. Visek, and Moores El. "Anger And Perceived Legitimacy Of Aggression İn Male Hong Kong Chinese Athletes: Effects Of Type Of Sport And Level Of Competition." Psychology of sport and exercise 10.2 (2009): 289-296.

McGuire, E. J., et al. "Aggression As A Potential Mediator Of The Home Advantage İn Professional İce Hockey." Journal of Sport & Exercise Psychology 14.2 (1992).

Rahimizadeh, Meysam, et al. "Determining The Difference Of Aggression İn Male & Female, Athlete And Non-Athlete Students." Procedia-Social And Behavioral Sciences 30 (2011): 2264-2267.

Russell, Gordon W. ‘’Aggression İn The Sports World: A Social Psychological Perspective’’. Oxford University Press, 2008.

Somoğlu, M, B. et al. "Sporcuların Yaralanma Kaygılarının Saldırganlık ve Öfke Düzeylerinin İncelenmesi." Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12.3 (2023): 1405-1414.

Tekin, A., Tekin, G., and M. Eliöz. "Kick-Boksörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Öfke Ve Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması." Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi 4.1 (2011): 34-48.

Türkçapar, Ü, and Eroğlu, H. "Bireysel Ve Takım Sporu Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi." Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi 8.2 (2023): 244-257.

Uluç, E,A. "Karate Sporcularında Spor Karakterinin Saldırganlık Ve Öfke Üzerinde Etkisinin Değerlendirilmesi." Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11.4 (2022): 1559-1568.

Uzun, R,N., et al. "Defansif Ve Ofansif Sporcuların Sporda Saldırganlık Ve Öfke Eğilimlerinin Karşılaştırılması." Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 13.3 (2022): 297-306.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-21

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞAN, D. Şevin, & AYSAN, H. A. (2024). Spor Alanında Kızgınlık Ve Saldırganlığın Farklı Açılardan İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 109–117. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/51