1.
EFE M. Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi . Spor Sağ. Eği. Dergisi [Internet]. 17 Ekim 2023 [a.yer 20 Mayıs 2024];2(1):68-79. Erişim adresi: https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/37