EFE, Mehmet. “Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi”. Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi 2, no. 1 (Ekim 17, 2023): 68–79. Erişim Mayıs 20, 2024. https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/37.