EFE, M. “Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi”. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy 1, Ekim 2023, ss. 68-79, https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/37.