SEZER, S. Y., ve G. ÜÇGÜL. “Pandemi Sürecinde Gençlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi”. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy 1, Haziran 2022, ss. 9-17, https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/3.