[1]
M. EFE, “Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi ”, Spor Sağ. Eği. Dergisi, c. 2, sy 1, ss. 68–79, Eki. 2023.