[1]
Şadan TOĞAÇAR, S. Y. . SEZER, ve M. B. . DEMİR, “Yaşlılıkta Egzersizin Kas-İskelet Sistemi Değişikliklerine Etkisi”, Spor Sağ. Eği. Dergisi, c. 1, sy 1, ss. 29–40, Haz. 2022.