EFE, M. (2023) “Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi ”, Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), ss. 68–79. Erişim adresi: https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/37 (Erişim: 20 Mayıs 2024).