EFE, M. (2023). Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 68–79. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/37