SEZER, S. Y., & ÜÇGÜL, G. (2022). Pandemi Sürecinde Gençlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 9–17. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/3