(1)
EFE, M. Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Spor Sağ. Eği. Dergisi 2023, 2, 68-79.