(1)
SEZER, S. Y.; ÜÇGÜL, G. Pandemi Sürecinde Gençlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Spor Sağ. Eği. Dergisi 2022, 1, 9-17.